METODOLOGIA

Escola d’idiomes on ensenyem a parlar de la millor manera:

De la mateixa manera que has aprés a parlar la teva primera llengua.

Fent servir l’idioma des del primer dia. Immersió lingüística. També preparem per tots els nivells dels exàmens oficials de Cambridge.


Tenim alumnes adults, d’institut, i nens de preescolar i primària. Aprendre anglès no té edat. Si bé és cert que els nostres alumnes més petits tenen una avantatge, aprenen sense gaire esforç: jugant, saltant, i cantant.

Treballem amb grups molt reduïts de màxim 8 persones (grup gran), També tenim grups molt familiars,  màxim 4 persones, o grup exclusius: màxim 3 persones. Classes per parelles i classes particulars.